Stureplansprofilerna dömda till 4 år

"Hovrätten skriver i domen att den 19-åriga kvinnans berättelse är trovärdig och hennes version av händelseförloppet ska ligga till grund för bedömningen. Vidare skriver hovrätten att de anser det vara styrkt att kvinnan gjort klart för männen att hon inte accepterade de sexuella aktiviteterna genom att protestera och försöka komma loss. Hovrätten skriver också att de anser att det är uteslutet att de åtalade inte insett att samlagen inte varit frivilliga från kvinnans sida."
Läs mer här
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=705001

Ja, vad säger man? Nu ska de tydligen överklaga också. Man ska ju inte döma på förhand men nog fan känns det som att tjejen ifråga är trovärdig!

Bluecat

Apropå fråga om Intelligent Design

Det (Intelligent Design) handlar om tanken/teorin att det måste finnas en intelligens bakom skapelsen - att man inte kan förlita sig på evolutionsteorin enligt Darwin - dvs. kort sagt att det "måste" finnas en "Gud" eller en annan intelligent "hjärna" bakom allting som vi kan se, uppleva och uppfatta. Intelligent Design är också en rörelse som lobbar för att man i skolor etc ska ta in denna aspekt eftersom Darwinismen är den nu rådande undervisningsmetoden.
Ungefär så ;-)

Bluecat

Intelligent Design av Världen


"Intelligent design
(ibland förkortat ID) är uppfattningen att livet på jorden är alltför komplext för att ha kunnat uppstå enbart genom evolutionära mekanismer enligt biologins evolutionsteori, och att det istället visar tecken på avsiktlig, intelligent, design. Dess företrädare framför tesen att "det finns vissa fenomen inom universum och bland levande ting som bäst kan förklaras med hänvisning till en intelligent orsak, inte med hänvisning till oriktade naturliga processer som till exempel naturligt urval."[1]. Intelligent design är också namnet på den rörelse som förespråkar denna idé."
Läs mer här: Intelligent_design
´
image54

Bluecat

Gud igen...

Jag vet...jag såg idag att jag har skrivit ett par tre inlägg med ordet Gud i texten på något sätt. Jag vet inte. Gud är intressant. Man kan inte bortse från Guds vara eller icke-vara.

Sökte på Wikipedia (en favorit när man fastnar på ett ord eller behöver veta någonting):


"Gud
är ett ord med olika betydelser:

  1. Allmän betydelse: Generisk beteckning på mäktig övernaturlig varelse eller kraft. Föreställning inom de flesta religioner. Föremål för tillbedjan, dyrkan och lydnad.
  2. Gud som namn: Inom många monoteistiska religioner, det vill säga religioner där man bara tror på en gud - däribland kristendomen - används ordet "Gud" som namn på den ende gud man tror på. I denna betydelse skrivs ordet vanligen med stor bokstav.
  3. Funktionell betydelse: "Gud" kan också ha funktionell betydelse, och syftar då på något objekt som ägnas religiös hängivenhet eller lydnad. "

Jag gillar speciellt detta kliniska beskrivande av Gud "Allmän betydelse", "Gud som namn", "Fuktionell betydelse". Känns på något sätt betryggande att vi människor till och med försöker kategorisera in Gud. Som om Gud skulle bry sig?
;-)

Bluecat

ps. om det fortsätter så här kommer jag snart att lägga upp en kategori som heter Gud...hur illa kan det bli? ds.


RSS 2.0